กล่องความฝัน แบนเนอร์ กล่องความฝัน แบนเนอร์

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1

เขียนเล่าความฝัน “โตขึ้นอยากเป็น...” ใส่ซองพร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้านหน้าซอง

ขั้นตอนที่ 2

ตัดหูกล่องนมด้านที่มี
สัญลักษณ์ foremost logo ใส่ซอง

ขั้นตอนที่ 3

ส่งลุ้นรางวัลที่
“กล่องความฝัน โฟร์โมสต์”
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2565

ลุ้นรับของรางวัล

กล่องความฝัน รางวัลที่1

ทองคำมูลค่า 1 สลึง 30 รางวัล (5 รางวัลต่อเดือน) มูลค่ากว่า 2 แสนบาท

กล่องความฝัน รางวัลที่2

ซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 30 รางวัล (5 รางวัลต่อเดือน) มูลค่ากว่า 1.7 แสนบาท

กล่องความฝัน รางวัลที่3

โทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 30 รางวัล (5 รางวัลต่อเดือน) มูลค่ากว่า 1.3 แสนบาท

กล่องความฝัน รางวัลที่4

ผลิตภัณฑ์นมโฟรโมสต์ 3 ลัง (แจกทุก 3 เดือน)

รายชื่อร้านค้าและศูนย์การค้าที่เข้าร่วมรายการ

ดูร้านค้าทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ
“ดื่ม ลุ้น รับ เติมเต็มทุกฝันของหนู” ได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียดกิจกรรมแคมเปญ “ดื่มโฟร์โมสต์ เติมเต็มทุกฝันของหนู”

เงื่อนไขรายการ

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไป ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ รสชาติใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ ตัดหูกล่องของสินค้าดังกล่าวด้านที่มีสัญลักษณ์โฟรโมสต์ ส่งพร้อมข้อความเขียนอธิบายในหัวข้อ “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” พร้อมระบุชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าซอง หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายในร้านค้า หรือสถานที่ที่ร่วมรายการ เพื่อลุ้นรางวัล เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทจะทำการรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมารวมจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป
 2. ของรางวัลสำหรับครั้งที่ 1-6 มีดังนี้ รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมรายการ รางวัลที่ 1 รายเดือน สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัลต่อครั้ง รวม 30 รางวัล รวมมูลค่า 231,000 บาท (ราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) รางวัลที่ 2 ซัมซุง กาแล็คซี่แท็ปเล็ตรุ่น A7 จำนวน 5 รางวัลต่อครั้ง รวม 30 รางวัล รางวัลละ 5,990 บาท รวม 179,700 บาท รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น A03 จำนวน 5 รางวัลต่อครั้ง รวม 30 รางวัล รางวัลละ 4,600 บาท รวม 138,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับครั้งที่ 2 และ 5 มีดังนี้ นมโฟร์โมสต์ ยูเอชที รสช็อกโกแลต 180 มล. (48 กล่อง ต่อลัง) จำนวน 50 รางวัลต่อครั้ง รวม 100 รางวัล รางวัลละ 480 บาท รวม 48,000 บาท และนมโฟร์โมสต์ ยูเอชที รสจืด 180 มล. (48 กล่อง ต่อลัง) จำนวน 50 รางวัลต่อครั้ง รวม 100 รางวัล รางวัลละ 480 บาท รวม 48,000 บาท และนมโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 180 มล. (48 กล่อง ต่อลัง) จำนวน 50 รางวัลต่อครั้ง รวม 100 รางวัล รางวัลละ 545 บาท รวม 54,500 บาท รวมมูลค่า 699,200 บาท
 3. ระยะเวลาเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกำหนดจับรางวัล 6 ครั้ง ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทรายอำเภอเมือง นนทบุรี 11000
  • ครั้งที่ 1 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2565 จับรางวัล วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านทาง Facebook Foremost Thailand และ Website Foremost Thailand
  • ครั้งที่ 2 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จับรางวัล วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านทาง Facebook Foremost Thailand และ Website Foremost Thailand
  • ครั้งที่ 3 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จับรางวัล วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านทาง Facebook Foremost Thailand และ Website Foremost Thailand
  • ครั้งที่ 4 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จับรางวัล วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านทาง Facebook Foremost Thailand และ Website Foremost Thailand
  • ครั้งที่ 5 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จับรางวัล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านทาง Facebook Foremost Thailand และ Website Foremost Thailand
  • ครั้งที่ 6 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จับรางวัล วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ผ่านทาง Facebook Foremost Thailand และ Website Foremost Thailand
 4. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ,ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา, มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น สำหรับการรับรางวัล บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งผุ้โชคดี และแจ้งผู้โชคดีให้ทราบทางจดหมาย โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลตามสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสดได้
 7. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการ
 8. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 10. พนักงานและครอบครัวของกลุ่มบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี บริบูรณ์: สงวนสิทธิ์สำหรับทุกกิจกรรม หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุต่ำกว่า 13 ปี ถือเป็นโมฆะและสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 12. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค โทร 02-620-1980 / และ https://www.facebook.com/ForemostThailand
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการแลกรับของรางวัล หากทางบริษัทฯ มีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือการทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 17. ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 323-329/2565 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Share

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่