นมโฟร์โมสต์ นมกล่อง นมยูเอชที สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ของฟรีสแลนด์คัมพิน่าคือการเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ประสบความสำเร็จมีความเป็นมืออาชีพและสร้างประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม
ประวัติและวิสัยทัศน์

ค่านิยมขององค์กร

แนวทางการดำเนินการร่วมกัน (การสร้างความชัดเจน เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะเดียวกัน)

  • รู้และรับผิดชอบ (จิตสำนึกในการทำงาน)
  • การลงมือทำ (การเติบโตของบุคลากรและธุรกิจ)

ประวัติ

     ฟรีสแลนด์ คือพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งรู้จักกันดีในด้านทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเล สาบสุดสวย ท้องฟ้าสีครามสดใส และฝูงโคพันธุ์ฟรี เซียนที่สมบูรณ์ ส่วน คัมพิน่า เป็นชื่ออีกย่านที่อุดม สมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และทุ่งหญ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งขึ้นโดยชาวโรมันเมื่อ 20 ศตวรรษมาแล้ว ทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้จึงกลายเป็นฟาร์มอีกแห่งหนึ่งที่สามารถผลิตนมโคอันดับต้นๆ ของโลก ย้อนกลับไปเมื่อปี 1871 เกษตรกรได้ร่วมมือกันสร้างชุมชนขึ้นโดยมีพันธะสร้างฟาร์มโคนมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น

     เราเติบโตอย่างแข็ง แรงต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันนี้เรามีเกษตรกรเลี้ยงโคนมกว่า 18,000 คนในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และเบลเยี่ยม บางคนอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ แม้แต่รุ่นทวดก็ยังมี เราจึงเรียกชุมชนของเราว่า ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเกษตรกรเหล่านี้เป็นเจ้าของและดูแลสหกรณ์ร่วมกัน บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าเป็นหนึ่งในสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนเกษตรกรที่ร่วมถือหุ้นกว่า 12,000 ราย ที่จัดจำหน่ายสินค้าที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารให้แก่ผู้บริโภคกว่าพันล้านคนทั่วโลก

ประวัติและวิสัยทัศน์โฟร์โมสต์

     บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมืองอัมเมอร์ฟอร์ตประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้เริ่มขยายตลาดทางเอเชียด้วยแบรนด์อย่างโฟร์โมสต์ ฟริสเชี่ยนแฟลก อลาสก้ามิลค์ และ ดัตช์เลดี้ ได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัวที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 149 ปี เพื่อผลิตนมที่มีคุณภาพและให้สมาชิกครอบครัวทุกคนสุขภาพแข็งแรงมาเป็นเวลานาน ภูมิความรู้นี้ได้ถูกถ่ายทอดสู่ฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนม “โฟร์ โมสต์” ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 65 ปี นอกจากโฟร์ โมสต์จะเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อน้ำนมดิบรายใหญ่จากสหกรณ์โคนมไทยกว่า 100 ล้านลิตรต่อปี แล้วเรายังมีการส่งเสริมเกษตรกรโคนมชาวไทย เพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดการฟาร์มและโคนมจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่ฟาร์มโคนมกว่า 4,000 ฟาร์มในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ร้านขายนมโฟร์โมสต์

     รอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 18,000 คน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี และ เบลเยี่ยม โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายแก่ผู้บริโภคนับล้านคนทั่วโลกมานานกว่า 149 ปี เราเป็นบริษัทระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา และประเทศในตะวันออกกลาง ฟาร์ม โรงงาน และผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกมาอย่างยาวนาน

โฟร์โมสต์นมที่คุณพ่อไว้ใจ

     ประเทศไทยผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์เป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคในประเทศไทยให้ความไว้วางใจในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงและการให้บริการที่เป็นเลิศกับสังคมไทยมากว่า 65 ปี และโฟร์โมสต์ยังเป็นตราสินค้าที่โดดเด่นของกลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย เริ่มจากการที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายไอศกรีมและนมคืนรูปที่โรงงานหลักสี่ในปี พ.ศ. 2499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 บริษัทเพิ่มสายการผลิตนมข้นหวานและนมข้นจืดที่โรงงานสำโรง และผลิตเพื่อการส่งออกไปยังประเทศในแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และลาว ในปี พ.ศ.2521 ในปี พ.ศ.2527 บริษัทเริ่มจำหน่ายนมพร้อมดื่มสำเร็จรูป UHT ตามด้วยนมเปรี้ยวพร้อมดื่มสำเร็จรูป UHT ในปี พ.ศ. 2536 และในปี 2535 บริษัทได้ขายธุรกิจไอศกรีมเพื่อที่จะให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นมอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่ม บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายในรูปแบบ นมยูเอชที นมพาสเจ อร์ไรส์ นมข้นหวาน นมข้นจืด และ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม

เด็กๆชอบนมโฟร์โมสต์