กล่องความฝัน แบนเนอร์ กล่องความฝัน แบนเนอร์

รายชื่อร้านค้าและศูนย์การค้าที่เข้าร่วมรายการ

ร้านค้า ที่อยู่
เภสัชกรรมชุมชน 329/1 ม.18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เภสัชกรรมชุมชน 186 ถนนชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ชวนพิศซุบเปอร์มาร์ท 43 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
คลังยา 19 ม.8 ซอยวิศิษฐ์ศรี 5 ถ.วิศิษฐ์ศรี อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี
คลังยา 191/1 หมู่ 1 ถนนเกษมสมบัติ ต.ขุหลุ อ.ตะการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ยินดีเขมราฐ อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต 19 ม.7 ถ.อรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี
อุบลหงษ์ทอง ซีแอนด์ ไอ 29 ถ.สถลมาร์ค ตำบลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทวีโชค 28/1-2 ถนนพรมแสง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ปะนะชัย * 42/6 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
แม็คกี้ สาขาเขื่องใน 211 ม.3 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
แม่พลอยชมพู ซอยนาควาย เลขที่6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
บ้านเฮามินิมาร์ท ซ.ชยางกูล21 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
บอสมินิมาร์ท 242 หมู่5 ต.บ้านศรีใค อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
TOP ONE 285 หมู่5 ต.บ้านศรีใค อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
พุฒทา (โชคสำราญ) หมู่4 ต.บ้านศรีใค อ.วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
Yong Sanguan Group Co., Ltd. (Sc) 44/1 ถ.แก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี 333 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ร้านค้า ที่อยู่
หจก.เชวงโชติซุปเปอร์(สำนักงานใหญ่) 2287 2289 2291 2325 2327 ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ร้านรุ่งโรจน์การค้า 378 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
บริษัท เอ็มเจเค กรุ๊ป จำกัด 321 ม.5 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
บริษัท เอ็มเจเค กรุ๊ป จำกัด 281/2426 ถ.เสริมสวาสดิ์ อ.พล จ.ขอนแก่น
ร้าน สงวนซุปเปอร์ 248-249 ม.1 ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ศิริมงคล 166/4-5 หมู่ 1 ถนนประพันธ์บำรุง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
สยามรุ่งเรือง ตลาดสด เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
พี.เค.มาร์ท สำนักงานใหญ่ 314/2-3 เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญซุปเปอร์ 622 หมู่ 3 ถ.ภูเวียง-กุดฉิม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) 62/53-54-55-56-57-66 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด (สาขาถนนศรีจีนทร์) ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด (สาขาถนนมะลิวัลย์) ถนนมะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ร้าน แม่และเด็กขอนแก่น 58/82ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
SIN 2000 281/2426 ถ.เสริมสวาสดิ์ อ.พล จ.ขอนแก่น
Sahasin Trading Limited Partnership 248-249 ม.1 ถ.เจนจบทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
Kiatsin Wholesale Co..Ltd 166/4-5 หมู่ 1 ถนนประพันธ์บำรุง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
บมจ. สยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น 195 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ร้านค้า ที่อยู่
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด(สำนักงานใหญ่) 555 หมู่ที่ 2 ถนนราชสีมา-โชคชัยต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ร้าน ประทายมาร์ท 511-514 ม. 14 บ้าน ตลาดประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงกล 1999 (สำนักงานใหญ่) 584-584/1 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) 99/9 หมู่3 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
บริษัท หมอยา พลาซ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5 ซอยเดชอุดม 6 ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ร้านรักเด็ก 243/177-178 ตรอกวัดท่าตะโก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หจก. วนิดามินิมาร์ท(สำนักงานใหญ่) 297/14-15 ซ.มิตรภาพ 15 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
บริษัท ไฟว์สตาร์มาร์โค จำกัด(สำนักงานใหญ่) 3/21- 22 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หจก. เตียฮะฮวดสโตร์(สำนักงานใหญ่) 62-64-66-68 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดีสโตร์ 999 286 ม.11 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
ศิลป์ชาย 11 หมู่ 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีศิลป์สโตร์ (สำนักงานใหญ่) 848 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
บริษัท บุญศิริ โกลบอล 1974 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 448 (ในเขตฯ) หมู่ 11 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
หจก. เอี่ยมอัญ มาร์ท 240 หมู่3 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
หจก.จอยมินิมาร์ท(สำนักงานใหญ่) 54 หมู่ 8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
บริษัท นายพลบิ๊กมาร์ท 2555 จำกัด 386/3, 388 ถ.สำราญราษฎร์ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านชัยรัฐ (สำนักงานใหญ่) 92 หมู่ 11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
อเล็กซ์ซุปเปอร์(สำนักงานใหญ่) 47 - 49 ถ.คุรุสามัคคี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ร้านหยูกยา 304 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ชุมค้าฟาร์มาซี 227 หมู่ 6ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
บมจ. สยามแม็คโคร สาขานครราชสีมา 523 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ร้านค้า ที่อยู่
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 13 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
J..Store 30 ม.12 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
แนน&นาว 123 ม.7 ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
V SHOP 135ม.3 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
บิ๊กโอซุปเปอร์มาร์เก็ต 295 หมู่ที่ 6 ถนนอภัยสำราญ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ป.ถูกซุปเปอร์สโตร์ 248 ม.1 ถ.แชแล ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ตั้งขายดี 269 หมู่5 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
เจริญรุ่งเรือง 189 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
Tang Ngee Soon Co., Ltd. 119 121 123 ถนนโพศรี ต.หมากแข็ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
Tang Ngee Soon Co., Ltd. 119 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
Ung Seng Heng -1994 Limited 89/13 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.หมากแข็ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุดรธานี 207/3 หมู่ที่ 14 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ร้านค้า ที่อยู่
นายธรรมราช จันทร์ดอน (สำนักงานใหญ่) 63 หมู่ที่ 9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
บริษัทฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขาที่ 00001) 825 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
บริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) 23/33-40 ถ.อนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หจก.ฟ้าไทยบุรีรัมย์(สำนักงานใหญ่) 23/10-12 ถ.อนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
นางสาวอรศศิร์ คงธนัยรุ่งโรจน์(คลังนม) 23/43-44 ถนนอนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ 274 หมู่ 8 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
บริษัท ตะวันออกซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ 581-582 หมู่ 9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮลมาร์ท รีเทล (สำนักงานใหญ่) 345 หมู่ที่ 1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยบิวตี้ (สำนักงานใหญ่) 5/3-4 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด (สาขาบ้านยาง) 24 บ้านยาง ตำบล บ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด (สาขาบ้านด่าน) 242 หมู่19 ตำบล บ้านด่าน อำเภอ บ้านด่าน บุรีรัมย์
บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด (สาขากระสัง2) 377 บุรีมย์ 1-8 ถนนเทศบาล10 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด (สาขาพลับพลาไชย) ตำบล สะเดา อำเภอ พลับพลาชัย บุรีรัมย์
บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด (สาขาบ้านกรวด) หมู่ 12 สาขานิคมบ้านกรวด 295 ตำบล บ้านกรวด อำเภอ บ้านกรวด บุรีรัมย์
บริษัท ทวีกิจพลาซ่าบุรีรัมย์ จำกัด (สาขาประโคนชัย) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบุรีรัมย์ 151 หมู่ที่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่