โฟร์โมสต์พัฒนาน้ำนมโค ร่วมกับเกษตรกรไทยกว่า 4,000 ฟาร์ม

เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอาหารที่ดี โฟร์โมสต์จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นมทุกหยดมีสารอาหารครบถ้วนและได้รับมาตรฐานระดับสากล โดยร่วมมือกับเกษตรกรพัฒนาคุณภาพน้ำนม เพื่อส่งต่อนมโคแท้ 100% จากฟาร์มถึงมือคนไทย 30 ปีที่บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้ก่อตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำนมที่มีสารอาหารธรรมชาติครบถ้วนร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยให้ความรู้ครบวงจร และให้ความสำคัญกับการจัดการฟาร์มเลี้ยงโคนม เพราะเราเชื่อว่าจุดตั้งต้นที่ดีย่อมนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีกว่า

ปัจจุบันมีสหกรณ์โคนม 11 รายที่ส่งน้ำนมดิบให้โฟร์โมสต์ ทำให้โฟร์โมสต์เป็นหนึ่งในผู้รับซื้อน้ำนมดิบเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์มากที่สุดในประเทศ ในปริมาณปีละไม่น้อยกว่า 137 ล้านลิตร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรโคนมมีแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบและช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

head_farmer

img_farmer_01

“ช่วงน้ำท่วมปี 2554 ศูนย์รับซื้อน้ำนมของทางสหกรณ์น้ำท่วม ทำให้ไม่มีที่ระบายน้ำนมกว่า 30 ตัน ทางโฟร์โมสต์ได้เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อและจัดอบรมผ่านโครงการ DDP โดยเกษตรกรตัวจริงจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งให้คำแนะนำดีมาก โดยเฉพาะเรื่องอาหาร เพราะเกษตรกรไทยจะให้ฟางแห้งเป็นอาหารวัว แต่ทาง โครงการแนะนำนำว่าควรให้หญ้าสดเสริมด้วยเพื่อให้วัวสุขภาพดี ผลคือวัวผลิตน้ำนมได้มากขึ้น น้ำนมมี สารอาหารมากขึ้น และมีเชื้อจุลินทรีย์น้อยลง”

img_farmer_02

“บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าหรือที่รู้จักกันดีคือโฟร์โมสต์เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่รับซื้อนมโค และให้ความช่วยเหลือตั้งแต่สร้างสหกรณ์ จัดหาเครื่องมือ และส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกษตรกร เมื่อก่อน เกษตรกรผลิตน้ำนมได้ปริมาณไม่มากและคุณภาพไม่ดี แต่เมื่อเกษตรกรมีความรู้และนำไปทำตาม ตอนนี้ สหกรณ์เราผลิตน้ำนมได้นับร้อยตันและคุณภาพน้ำนมดีขึ้นมากจนผ่านเกณฑ์”

img_farmer_03

“น้ำนมดิบมีคุณภาพดีขึ้นเห็นได้จากคุณภาพเนื้อนมและโซมาติกเซลล์ (Somatic cell) หรือเม็ดเลือดขาวของแม่วัวที่น้อยลง เพราะยิ่งมีจำนวนโซมาติกเซลล์มากแสดงว่าแม่วัวเต้านมอักเสบ รวมไปถึงเชื้อโรคอื่นๆก็ลดลง ไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ”

“สิ่งที่ผมคิดว่าโฟร์โมสต์ทำได้ดีที่สุดคือกระบวนการเริ่มต้น หรือทำตั้งแต่ต้นน้ำ เพราะพัฒนาและควบคุม คุณภาพน้ำนมได้ดีมาก ส่วนกลางน้ำก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในกระบวนการการผลิต ปลายน้ำคือมีการ จัดการระบบการตลาดที่ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงคนซื้อ ในฐานะเกษตรผู้ผลิตโคนมมีความภูมิใจมากที่ได้ ทำอาชีพนี้

โฟร์โมสต์มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและผลิตน้ำนมที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยต่อไป

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Share

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่