Home / บทความ / ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ปีที่ 3 ด้วยนม 1,000,000 กล่อง
million smile year 3
million smile year 3

ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ปีที่ 3 ด้วยนม 1,000,000 กล่อง

ฟรีสแลนด์คัมพิน่าฉลองก้าวสู่ปีที่ 67 ปี ดึงกลยุทธ์ “คุณค่าทางโภชนาการ – ความยั่งยืน” ตอกย้ำที่ 1 แบรนด์นมคุณภาพของคนไทย พร้อมเปิดตัว “โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369” 3 สูตรใหม่ ชูจุดเด่น “สารอาหารเสริมพัฒนาการรอบด้าน” ครองใจตลาดนมพร้อมดื่มยูเอชที และร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา เดินหน้ากระจายนม 1 ล้านกล่อง สู่กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

บรรยายภาพ: บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยนายวิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสาวสุภสิตา ไกรศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมภาคีเครือข่าย นายสัตวแพทย์ ไค๊ส์ เตอนิสเซิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ SEANUTS II ของประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) นายขวัญชัย เนตรน้อย หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มโคนม กรมปศุสัตว์ (ขวา) แพทย์หญิงวิสารัตน์ ธีระโกเมน รองผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 2 จากซ้าย) และมูลนิธิกระจกเงา นางสาววีราภรณ์ ประสบรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา (ซ้าย) ร่วมฉลองก้าวสู่ปีที่ 67

กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2566 – บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ในประเทศไทยและอินโดจีน เดินหน้าสู่ปีที่ 67 ด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืนและการเข้าถึงโภชนาการที่ดี พร้อมหนุนนมพร้อมดื่ม UHT โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 เติมเต็มภาวะโภชนาการ – สารอาหารที่ดีสำหรับเด็กไทย โดยยังได้เปิดตัวสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 3 สูตรใหม่ ได้แก่ โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 โกลด์ โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 สมาร์ท และโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 สูตรที่ขายดีที่สุดต่อเนื่องตลอด 7 ปี โดยทั้ง 3 สูตรมีความโดดเด่นในด้านสารอาหารที่หลากหลาย ช่วยเสริมพัฒนาการรอบด้านทั้งสมอง ร่างกาย และภูมิคุ้มกัน และยังมุ่งส่งมอบนม โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 ให้กับเด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบางจำนวน 1 ล้านกล่อง ภายใต้โครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา

นายวิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทยได้ก้าวสู่ปีที่ 67 ซึ่งนับเป็นอีกวาระสำคัญของธุรกิจที่ได้ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนไทยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยในปีนี้บริษัทได้นำ “ความยั่งยืน และการเข้าถึงโภชนาการที่ดี” มาเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการทำงาน 4 มิติคือ 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด (better product) 2.การทำการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible communications) 3.สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพที่ดี (lifestyle education) และ 4.กระจายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (broadening access to nutrition)

นอกจากแนวทางดังกล่าว บริษัทยังมีการพัฒนาหลากโครงการ – กิจกรรมเพื่อส่งต่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยเฉพาะกับโครงการล่าสุดอย่าง “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 3” ซึ่งถูดจัดขึ้นต่อเนื่องมาถึงปีที่สามแล้ว ที่ดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากพาร์ทเนอร์หลักมูลนิธิกระจกเงา พารท์เนอร์ทางธุรกิจ ร้านค้า และผู้บริโภค ที่ร่วมสนับสนุนการส่งมอบนมจำนวน 1,000,000 กล่อง ให้แก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทร่วมลงพื้นที่ส่งมอบนมบริจาคของโครงการให้ถึงมือน้องๆ และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการในปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่ผ่านมามีการส่งมอบนมเป็นจำนวน 2 ล้านกล่องให้กับเด็กและครอบครัวเปราะบางทั่วประเทศมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ส่วนในปีนี้ยังคงตั้งเป้าส่งมอบนมให้ได้จำนวน 1 ล้านกล่องด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2566 นี้

นายวิภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การก้าวสู่ปีที่ 67 เติบโตอย่างยั่งยืน ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทยยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น นายสัตวแพทย์ ไค๊ส์ เตอนิสเซิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย แพทย์หญิงวิสารัตน์ ธีระโกเมน รองผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย นายขวัญชัย เนตรน้อย หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มโคนม กรมปศุสัตว์ รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการ SEANUTS II ของประเทศไทย และมูลนิธิกระจกเงา นางสาววีราภรณ์ ประสบรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา ที่ได้มาร่วมให้แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ และการผลักดันโภชนาการของไทยให้ก้าวสู่ทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับหนึ่งในอาหารหลักของคนทั่วโลกอย่าง “นม” ให้มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์และคุณค่าต่อผู้บริโภคในอนาคต

ด้านนางสาววีราภรณ์ ประสบรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา ให้ข้อมูลว่า เพื่อลดอุปสรรคของเด็กไทย และครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้ มูลนิธิกระจกเงาในฐานะองค์กรไม่แสวงกำไรและช่วยเหลือให้ผู้คนเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น จึงมุ่งเป็นช่องทางที่จะกระจายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์จำนวน 1,000,000 กล่องไปถึงมือเด็กๆ และครอบครัวกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 3” โดยมูลนิธิมีเจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิด และความสามารถในการเข้าถึงชุมชนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยนมทุกลังจะส่งถึงมือเด็กและครอบครัวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่