Home / บทความ / ส่งมอบนม 1 ล้านกล่องให้กับมูลนิธิกระจกเงา

ส่งมอบนม 1 ล้านกล่องให้กับมูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบนม 1 ล้านกล่องให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อกระจายต่อให้เด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ปี 3 เป็นที่เรียบร้อย โดยมีดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ ตัวแทนของบริษัทร่วมส่งมอบนมให้กับคุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน ตัวแทนของมูลนิธิกระจกเงา และแม่หน่อย-คำกอง เกิดฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ มูลนิธิในเครือข่ายของมูลนิธิกระจกเงาที่ได้รับนมจากการบริจาคในครั้งนี้

บรรยายภาพ: บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (กลาง) มูลนิธิกระจกเงา นางสาววีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา (ซ้าย) และแม่หน่อย-คำกอง เกิดฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ (ขวา)

ที่มาของโครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ ตัวแทนของบริษัท เล่าว่า เริ่มขึ้นในปีที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิด หลายคนตกงานไม่มีรายได้ บริษัทซึ่งทำธุรกิจในประเทศไทยมาจนครบ 65 ปี จึงมีความคิดต้องการช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนด้วยการนำผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ไปบริจาคให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน โดยตั้งเป้าบริจาคจำนวน 1 ล้านกล่อง

“ความตั้งใจของเราอีกส่วนหนึ่งมาจากปรัชญาของโฟรโมสต์ อยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงอาหารที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่คนส่วนใหญ่มีกำลังซื้อ เปรียบเทียบได้ว่า เงิน 10 บาทจะมีอาหารกี่ชนิดที่มีสารอาหารครบทั้งโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ในขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถซื้อดื่มได้ทุกวัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแจกจ่ายนม 1 ล้านกล่องเพื่อเด็กไทยให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้”

เดินหน้าสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ในปี 2566 โครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย มอบนมให้เด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 3 ล้านกล่องแล้ว โดยในปี 2567 ที่กำลังจะมาถึง นอกจากจะยังคงเดินหน้าสร้างสิ่งดีๆ ให้สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 บริษัทยังให้ความสำคัญกับเทรนด์ความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Circular)

“เพราะขยะบางส่วนของอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มก็คือกล่องและหลอด ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้นำเศษขยะเหล่านี้มารีไซเคิลได้ จึงคุยกับมูลนิธิกระจกเงาซึ่งมีโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีงานทำ ในส่วนของการนำกล่องนมมาทำความสะอาดและคัดแยกวัสดุเพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล 100% จากนั้นบริษัทจะซื้อคืนวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิล ส่วนหนึ่งนำกลับไปใช้กระบวนการผลิต อีกส่วนจะนำไปให้เกษตรกรโคนมทำเป็นคอกหรือหลังคาบังแดดให้วัว รวมถึงเป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์รับน้ำนมดิบ และจะมีบางส่วนสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้”

ช่วยเหลือสังคมไทยด้วยความตั้งใจจริง

วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน มูลนิธิกระจกเงา เล่าถึงความประทับใจของโครงการนี้ว่า “ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด มูลนิธิได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารที่ขาดแคลนมาจากผู้คนทั่วประเทศ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โฟร์โมสต์ติดต่อเข้ามาว่าต้องการมอบผลิตภัณฑ์นมเพื่อร่วมสนับสนุนโภชนาการที่ดีแก่เด็กไทย โดยตั้งเป้า 1 ล้านกล่อง”

หลังจากที่ได้รับนมโฟรโมสต์ ทางมูลนิธิกระจกเงาได้นำไปแจกจ่ายทั่วประเทศ ทั้งมอบให้สำนักงานของมูลนิธิที่จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเด็กชนเผ่า ทั้งสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีเครือข่ายศูนย์การเรียน รวมถึงเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน เช่น มูลนิธิดวงประทีป และกลุ่มคลองเตยดีจัง กระทั่งเมื่อสถานการณ์โควิดทุเลา ในปีที่ผ่านมาจึงได้จัดสรรให้เฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนจริงๆ โดยในปีนี้ทางมูลนิธิมุ่งแจกให้กับเด็กๆ ที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนากับเด็กลี้ภัยที่อาศัยในเมือง

”การส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ขาดแคลนทั่วประเทศ มูลนิธิกระจกเงาไม่สามารถทำได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากโฟร์โมสต์ ซึ่งในปีแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่า โครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยจะมีอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 3 รวมแล้วกว่า 3 ล้านกล่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมไทยอย่างจริงจังของโฟร์โมสต์” อาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ที่สุด

อีกเสียงสะท้อนของความสุขจากการได้รับ แม่หน่อย-คำกอง เกิดฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ เล่าอย่างตื้นตันว่า วันที่ได้รับการติดต่อจากมูลนิธิกระจกเงาให้มารับนมโฟร์โมสต์ รู้สึกดีใจอย่างพูดไม่ถูก เพราะจะมีนมกล่องไปให้เด็กพิการหลายครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว รายได้มีเพียงทางเดียว

“สมาคมมีสมาชิกกว่า 200 ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเด็กพิการรุนแรง แต่นมที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิกระจกเงาช่วยได้กว่า 300 ครอบครัว เพราะบางครอบครัวก็ไม่ได้เป็นสมาชิก เราต้องลงพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนแต่ละบ้าน มีเครือข่ายกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ดูว่ามีเด็กพิการต้องการความช่วยเหลือกี่คน ซึ่งการจัดสรรปันส่วนก็พิจารณาตามแต่ละครอบครัว ฐานะยากลำบากขนาดไหน ขอบคุณโฟร์โมสต์ที่จัดโครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย พวกเราเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการได้ไม่มาก ที่ได้รับจากภาครัฐก็ไม่เพียงพอ เมื่อมีโครงการนี้ทำให้เด็กพิการซึ่งสภาพร่างกายไม่ปกติอยู่แล้ว ได้รับสารอาหารเต็มที่ เพิ่มมวลกระดูกช่วยให้แข็งแรงขึ้น นับเป็นอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ที่สุด”

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่