เก็บครบทุกคุณค่าดีๆ จากนมโคแท้ 100%
ด้วยมาตรฐานคุณภาพ จาก
รอยัลฟรีสแลนด์คัมพินาประเทศเนเธอร์แลนด์


นมโฟร์โมสต์ นมโคที่เน้นคุณค่านมโคแท้ 100%

นมโคแท้ 100% ที่ดี มาจากไหน?

เก็บทุกคุณค่าดีๆจากนมโค 100% ครบทุกขั้นตอน ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล Gold standard นมโฟร์โมสต์...มาตรฐานใหม่ของนมโคแท้ 100% เพื่อครอบครัวไทยแข็งแรง

ด้วยมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์รสจืดได้รับจากรอยัลฟรีสแลนด์คัมพินาประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะผู้ผลิตนมโค้แท้ 100% จึงทำให้คุณภาพดี ให้สารอาหารสูงจากฟาร์มโคนมคุณภาพ กระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพรอบด้านอย่างเต็มประสิทธิ์ภาพทุกขั้นตอน

 
เน้นคุณค่า นมโคแท้ 100% Gold Standard
พัฒนาฟาร์มโคนมคุณภาพ ร่วมกับเกษตรกรไทย เน้นกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อคงคุณค่าอาหารในน้ำนม ตรวจสอบคุณภาพกว่า 100 ขั้นตอน ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

พัฒนาฟาร์มโคนมคุณภาพร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพน้ำนมดิบที่ดี โฟร์โมสต์รับซื้อน้ำนมโคแท้ 100% จากสหกรณ์โคนมชาวไทยมายาวนาน ปีละ 137 ล้านลิตรขึ้นไป ทำให้โฟร์โมสต์เป็น 1 ในผู้รับซื้อน้ำนมดิบเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์มากที่สุด

โฟร์โมสต์จัดตั้งโครงการ DDP (DAIRY DEVELOPMENT PROGRAM) อันเป็นโครงการพัฒนาโคนมกับเกษตรกรโคนมชาวไทย อย่าง ต่อเนื่องด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆจากเกษตรกรมืออาชีพชาวเนเธอร์แลนด์ สู่เกษตรกรชาวไทย เพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับ สากลโดยใช้หลักการ 7 Diamonds อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโฟร์โมสต์ โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 4,000 ฟาร์มและได้รับการ ตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี


ผลลัพธ์จากการพัฒนาคุณภาพน้ำนมในปีที่ผ่านมา

พัฒนาฟาร์มโคนมคุณภาพร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพน้ำนมดิบที่ดี

หลักการ 7 Diamonds เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโฟร์โมสต์ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพน้ำนมโคร่วมกับเกษตรกรชาวไทย ตั้งแต่กระบวนการทำฟาร์มจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต


กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อเก็บครบทุกคุณค่าในน้ำนม

เพื่อคงคุณค่าสารอาหารธรรมชาติจากน้ำนมโคแท้ 100% ไว้ได้มากที่สุด โฟร์โมสต์ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต นมยูเอชที ซึ่งฟรีสแลนด์ คัมพิน่าประเทศไทย มีโรงงานผลิตนมยูเอชทีที่ทันสมัยด้วยกำลังการผลิตสูงเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในแต่ละปีผลิตนมยูเอชทีคุณภาพ กว่า 2 พันล้านกล่อง เพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศพร้อมทั้งมีมาตรฐานการผลิตระดับสากล อาทิ เช่น HACCP, ISO22000, FSSC22000, Codex และ Foqus (food safety & quality) จึงมั่นใจได้ว่านมโฟร์โมสต์ ทุกกล่อง สามารถเก็บคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วนในระหว่างกระบวนการผลิต

food safety & quality
3
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

เพื่อความมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค โฟร์โมสต์มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QUALITY CHECK) หลังจากผ่านกระบวนการผลิตซึ่งครอบคลุมในเรื่องการตรวจวัดคุณค่าสารอาหาร,การตรวจวัดปริมาณเชื้อ, การทดสอบบรรจุภัณฑ์และ การขนส่ง, และอื่นๆอีกกว่า 100 ขั้นตอน ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกวางจำหน่าย จากความใส่ใจ ในทุกรายละเอียดในการพัฒนาคุณภาพ และการเก็บคุณค่าดีๆจากธรรมชาติของนมโค 100% ในทุกขั้นตอนการผลิต นมโฟร์โมสต์จึงเป็น นมโค100% จากเกษตรกรไทย ที่ได้รับมาตรฐานจากรอยัลฟรีสแลนด์คัมพินาประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณจึงมั่นใจ ได้ในคุณค่าสารอาหารธรรมชาติที่ครบถ้วนจากนมโฟร์โมสต์ทุกกล่อง

อร่อย มีคุณค่า จากนมโคแท้ มั่นใจในมาตรฐานสากล มีประโยชน์ดื่มมาตั้งแต่รุ่นแม่ สำหรับทั้งครอบครัว แข็งแรง 100%
อร่อย มีคุณค่า จากนมโคแท้ มั่นใจในมาตรฐานสากล มีประโยชน์ดื่มมาตั้งแต่รุ่นแม่ สำหรับทั้งครอบครัว แข็งแรง 100%
  เน้นคุณค่า นมโคแท้ 100%

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Share

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่