Home / บทความ / ข่าวสารกิจกรรม / โฟร์โมสต์ฟาร์ม จากยอดหญ้าสู่น้ำนมโคคุณภาพ
โฟร์โมสต์ฟาร์ม จากยอดหญ้าสู่น้ำนมโคคุณภาพ
โฟร์โมสต์ฟาร์ม จากยอดหญ้าสู่น้ำนมโคคุณภาพ

โฟร์โมสต์ฟาร์ม จากยอดหญ้าสู่น้ำนมโคคุณภาพ

     เปิดฟาร์มโคนมโฟร์โมสต์ ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นำเสนอที่มาของแหล่งกำเนิดน้ำนมโคคุณภาพโฟร์โมสต์ พร้อมฐานกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิถีฟาร์มโคนมคุณภาพ 7 Diamonds เช่น สูตรลับอาหารสำหรับโคนม การเลี้ยงดูลูกโค เทคนิคการรีดนม การออกแบบโรงเรือน รวมถึงการบันทึกข้อมูลฟาร์ม ซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากความเชี่ยวชาญในการทำฟาร์มโคนมมาตรฐานเนเธอร์แลนด์กว่า 148 ปี ทั้งนี้เพื่อมอบโภชนาการที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

#นมโคคุณภาพเริ่มที่โฟร์โมสต์