นมโคแท้ 100% ที่ดี
ต้องมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ
แต่สารอาหารธรรมชาติสูง

“น้ำนมโคที่มีคุณภาพสูง คือน้ำนมที่มีคุณค่าอาหาร โปรตีน แคลเซียม วิตามินและแร่ธาตุตามธรรมชาติครบถ้วน นอกจากนี้ยัง ต้องมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ ซึ่งปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนนี้จะมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของโซมาติกเซลล์ (Somatic cell) ที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว และเซลล์เยื่อบุผิวภายในเต้านมของแม่วัว จะเป็นตัวบ่งบอกภูมิต้านทานในร่างกายของวัว ถ้าวัวแข็งแรงก็จะมี โซมาติกเซลล์ต่ำให้น้ำนมคุณภาพดีมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำนั่นเอง”
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โฟร์โมสต์ นมโคแท้ 100% ผลิตจากนมโคสด 100% ผลิตด้วยความใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อพัฒนานมที่มีคุณภาพ น้ำนมที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ และคงคุณค่า สารอาหารธรรมชาติได้มากกว่านมทั่วไปโดยเฉพาะวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย

นมโคแท้ 100%
มีสารอาหารและประโยชน์อะไรบ้าง

img_product_nutrition_cowmilk
แคลเซียม
30%*
icon_nutrition_01
เป็นส่วนประกอบสำคัญ
ของกระดูกและฟัน
โปรตีน
7 ก.*
icon_nutrition_02
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
วิตามินเอ
ช่วยในการมองเห็น
วิตามินบี 1
มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
วิตามินบี 2
ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน
ฟอสฟอรัส
เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน
ไอโอดีน
เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของร่างกายและสมอง
วิตามินบี 12
มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
วิตามินบี 5
ช่วยในการใช้ประโยชน์ของไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
วิตามินดี
ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส
วิตามินเค
ช่วยลดการสลายแคลเซียม ทำให้กระดูกแข็งแรง
เหล็ก
เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
*%TH RDI ต่อ 225มล (ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี)