Waiting KV

โครงการ ดื่มนมคู่อาหารเช้า เพิ่มความสุข จุดประกายการเรียนรู้

ทางบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการในเด็กจากปัญหาทางโภชนาการของเด็กไทย จากงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าเด็กไทยยังคงประสบภาวะการขาดโภชนาการ โดยเฉพาะ ธาตุเหล็ก วิตามินดี และแคลเซียม
จากปัญหาภาวะโภชนาการดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและบูรณาการงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ ผ่านทางโครงการ ดื่มนมคู่อาหารเช้า เพิ่มความสุข จุดประกายการเรียนรู้ เพื่อรณรงค์ให้เด็กดื่มนมคู่อาหารเช้าเพื่อเสริมโภชนาการทุกวัน และส่งมอบนม โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 ให้กับเด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบางจำนวน 1 ล้านกล่อง ภายใต้โครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 4 ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาและภาคี ในการร่วมกันส่งมอบสารอาหารดีๆ เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้เด็กไทย

สภาวะการณ์ด้านโภชนาการของเด็กไทย

จากผลสำรวจโครงการภาวะโภชนาการเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 2 หรือ SEANUTS II พบว่าเด็กไทย มีภาวะการขาดสารอาหารกลุ่มรอง โดยในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี พบว่า

แคลเซียมและวิตามินดี

ในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 4 ปี

จากการสำรวจพบว่าเด็กไทย อายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่ได้รับแคลเซียมและวิตามินดี ถึงปริมาณเฉลี่ยที่แนะนำให้ได้รับ แคลเซียมและวิตามินดีนั้นสำคัญต่อการพัฒนาและการสร้างการเติบโตของกระดูกและฟัน นอกจากนั้น วิตามินดียังเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปรกติ
ในประเทศไทย 22.4% ของเด็กไทย อายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่ได้รับ แคลเซียม เพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยที่ควรได้รับ
ในประเทศไทย 86% ของเด็กไทย อายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่ได้รับ วิตามินดี เพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยที่ควรได้รับ
ประเทศไทย

ภาวะโลหิตจาง

ในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 4 ปี

จากการสำรวจพบว่าเด็กไทย อายุต่ำกว่า 4 ปี
35.9%
ไม่ได้ธาตุเหล็กถึงปริมาณเฉลี่ย
ที่แนะนำให้ได้รับ
40% มีภาวะโลหิตจาง
ภาวะโลหิตจางคือ ภาวะที่เลือดไม่สามารถลำเลียง
ออกซิเจนได้ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
การเจริญเติบโตของร่างกาย
และระบบภูมิคุ้มกัน
ประเทศไทย

เราจะร่วมกันส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กไทยได้อย่างไร

เราสามารถร่วมกันส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กไทยได้ง่ายๆ โดยเริ่มต้นที่ “นม 1 กล่อง” ซึ่งจากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า การดื่มนมอย่างน้อย 1 กล่อง ควบคู่กับการรับประทานอาหารสามารถช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน

โจ๊กหมูครึ่งถ้วย

โจ๊กหมูครึ่งถ้วย + นม

โจ๊กหมูครึ่งถ้วย

โจ๊กหมูครึ่งถ้วย + นม

โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 4

กิจกรรมเพื่อส่งต่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยเฉพาะกับโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทยปีที่ 4” ซึ่งถูกจัดขึ้นต่อเนื่องมาถึงปีที่สี่แล้ว ที่ดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งจากพาร์ทเนอร์หลักมูลนิธิกระจกเงา พารท์เนอร์ทางธุรกิจ ร้านค้า และผู้บริโภค ที่ร่วมสนับสนุนการส่งมอบนมจำนวน 1,000,000 กล่อง มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ให้แก่เด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ
โดยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อ ส่งมอบนมบริจาคของโครงการให้ถึงมือน้องๆ และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการซื้อนมโฟร์โมสต์ 1 ลัง ในร้านค้าที่ร่วมรายการ ทางบริษัทจะบริจาคนมโฟร์โมสต์ โอเมก้า369 จำนวน 1 ลัง ตามรายละเอียด ดังนี้
ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระยะเวลากิจกรรม
24 สิงหาคม - 23 กันยายน 2567
22 สิงหาคม - 18 กันยายน 2567
29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2567
21 สิงหาคม - 17 กันยายน 2567
21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2567
25 สิงหาคม - 24 กันยายน 2567
16 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2567
16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2567
16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2567

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Share

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่