โปรโมชั่น

ฟรี! กล่องข้าวสนูปี้ หรือ กล่องอเนกประสงค์สนูปี้ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ยูเอชที และนมโฟร์โมสต์พาสเจอร์ไรส์ ที่ร่วมรายการ* มีให้สะสมถึง 3 แบบ

เมื่อซื้อนมผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ยูเอซทีและพาสเจอร์ไรส์ขนาดใด รสชาติใดก็ได้ครบ 259 บาท รับไปเลย กล่องข้าวสนูปี้ มูลค่า 99 บาท มีให้สะสม 3 แบบ

icon_period วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
thumbnail-promotion thumbnail-promotion 1 thumbnail-promotion 2 thumbnail-promotion 3 thumbnail-promotion 4 thumbnail-promotion 5 thumbnail-promotion 6 thumbnail-promotion 7