วิตามินบี 12 สูง
วิตามินบี 12 สูง
มีส่วนช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมอง
วิตามินบี 2 สูง
วิตามินบี 2 สูง
ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
แคลเซียมสูง
แคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
ฟอสฟอรัสสูง
ฟอสฟอรัสสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
ไอโอดีนสูง
ไอโอดีนสูง
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมน ไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต และพัฒนาของร่างกายและสมอง
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (225 มิลลิลิตร)
น้ำนมโค รสจืด
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 8%
วิตามินบี 2 20%
เหล็ก 2%
ไอโอดีน 20%
วิตามินบี 5 15%
วิตามีนเค 4%
วิตามินบี 1 4%
แคลเซียม 30%
วิตามินบี 12 20%
ฟอสฟอรัส 20%
วิตามินดี 6%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ขนาดบรรจุ
โฟร์โมสต์ นมโคแท้ 100% รสจืด 946 มล.
946 มล.