วิตามินบี 12 สูง
วิตามินบี 12 สูง
มีส่วนช่วยการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง
วิตามินบี 2 สูง
วิตามินบี 2 สูง
มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันตามปกติ
แคลเซียมสูง
แคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
ฟอสฟอรัสสูง
ฟอสฟอรัสสูง
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเยื่อหุ้มเซลล์
ไอโอดีนสูง
ไอโอดีนสูง
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (225 มิลลิลิตร)
จํานวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง: 1
คุณค่าโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี ( พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี )
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 0%
วิตามินบี 2 20%
เหล็ก 0%
ฟอสฟอรัส 25%
กรดแพนโทธินิค 15%
วิตามินบี 1 4%
แคลเซียม 35%
วิตามินบี 12 30%
ไอโอดีน 20%
ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
ไขมันอิ่มตัว 0 ก. 0%
โคเลสเตอรอล 5 มก. 2%
โปรตีน 8 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 11 ก. 4%
ใยอาหาร 0 ก. 0%
น้ำตาล 11 ก.
โซเดียม 95 มก. 5%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ขนาดบรรจุ