กล่องความฝัน แบนเนอร์ กล่องความฝัน แบนเนอร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6
ประจำวันที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5
จับรางวัล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
กล่องความฝัน รางวัลที่4

ผลิตภัณฑ์นมโฟรโมสต์ 3 ลัง จำนวน 50 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
temp data
temp data
temp data

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
ประจำวันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 ด.ช.พิเพษฐ์ บุญประกอบ
2 ด.ญ.ธัญพร ประสิทธิสุวรรณ
3 ด.ช.ธนกฤต บุญมี
4 นางถั่ว ปลดรัมย์
5 ด.ช.อัศรวินท์ ยืนสุข
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 4 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 ด.ญ.ณหทัย แขมพลรัง
2 ด.ญ.อริณรดา ปลดรัมย์
3 ด.ช.ธนภัทร เงินโพธิ์
4 ด.ช.ภานุวัฒน์ ประสิทธิสุวรรณ
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี
1 เด็กชาย สมหมาย ประมาณดี