กล่องความฝัน แบนเนอร์ กล่องความฝัน แบนเนอร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6
ประจำวันที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1รา***ธาตุวิ***
2สุ***เยียระ***
3ณฐ***แสงอิน***
4นทิ***บุญ***
5ภัทร***นพคุณาง***
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ธน***สม***
2ภีมม์***พล***
3ปิย***เง้า***
4สุริน***สีหมาก***
5ส้ม***จันมา***
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ละ***พิม***
2บัง***ไชย***
3สุนัน***กองโคก***
4สาย***เนียม***
5ธีร***ชินกระ***

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5
ประจำวันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ด.ญ กัญญา***ทน***
2ด.ช. สิทธิ***มา***
3ด.ญ. หนึ่ง***สม***
4มา***การ***
5นาย ศิ***วงษ์***
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ด.ญ. ศิรี***คร่ำ***
2ฐิติ***สมัคร***
3สุภา***หวาน***
4นาย สุก***ใส***
5ด.ช.ณัฐ***ขุน***
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ด.ช.พัชค***โสม***
2ด.ช.วิตติ***ปรือ***
3ด.ญ.พิชญา***สุข***
4ณัฐ***การะ***
5ด.ช. ธร***ศรี***
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผลิตภัณฑ์นมโฟรโมสต์ 3 ลัง จำนวน 31 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1.จิรัช***เดช***
2.ภัญญา***ทน***
3.จิ***สมใจ***
4.เมษา***พอก***
5.บุญ***ประสิทธิ***
6.สิทธิ***โตด***
7.สินท***วร***
8.รา***แพง***
9.ละ***ชิน***
10.ณัฎ***หวาน***
11.จัน***หา***
12.ธนา***สมัคร***
13.เกียร***โคตา***
14.กล้า***จันมา***
15.ประ***สวัสดิ์***
16.ศิริ***โนน***
17.สห***ศรีสร้อย***
18.เด***ชา***
19.อริ***ประสิทธิ***
20.สม***ดีลำ***
21.สัญ***จันมา***
22.สม***เจริญ***
23.เที***สูญ***
24.สุภัทร***บุญ***
25.สน***เราสูง***
26.ธัญ***ศรีคุ้ม***
27.อาริ***ยืน***
28.ณัฐ***สุจชัย***
29.กิตติ***ปรือ***
30.ธน***ตรัส***
31นันภ***เรือง***

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4
ประจำวันที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1จนุ***สวัส***
2อคิ***พั่ว***
3ภั***นามโ***
4สโร***คงประ***
5ป***จาบกระ***
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ยิ่ง***เสนา***
2กนก***วงศ์ละ***
3นภา***พันธุระ***
4วัน***วงศ์ลักค***
5บุญ***ประสิทธิ์สุ***
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1เป***ศรีวัง***
2ถา***ดินจัน***
3ภานุ***จอมประ***
4อุส***ใบนา***
5ช่ว***ช่าง***

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3
ประจำวันที่ วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ณัฐ***สุพิน***
2ณิชา***เงิน***
3เอกลั***ผลเ***
4มยุ***มอสุว***
5ฐาป***ทวี***
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1รณ***อุป***
2ภานุ***ไทยา***
3เก***โนน***
4อดิ***อาจ***
5อนุ***จากพิ***
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ธวัช***ไทยา***
2เขมิ***ศรีวิสุทธิ***
3ด.ญ.กัญญา***ต่อ***
4น.ส.วรัช***สุวรรณรัตน์อังคณานุ***
5นาง***พิม***

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2
ประจำวันที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1วง***ใส***
2บุญ***สำเนา***
3ณัฐ***สุขชัย***
4ละ***โส***
5อุ***ยืน***
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ณัช***ตรัส***
2เนี***ลายประ***
3พชร***พงษ์ศิริ***
4นันภ***เรือง***
5ชลล***ศรีนวล***
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือซัมซุง A03 จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1มัท***รัญไธ***
2พิมล***ลายประ***
3พงษ์***ยอน***
4ถั่***ปลด***
5อริณ***ปลด***
กล่องความฝัน รางวัลที่3

ผลิตภัณฑ์นมโฟรโมสต์ 3 ลัง จำนวน 6 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ชุติ***มัจฉา***
2ชา***ใส***
3แสง***ใส***
4ธัญ***ขีด***
5ฉัตร***ขีด***
6จารุ***กระจ่าง***

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 1
ประจำวันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.

กล่องความฝัน รางวัลที่1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,700 บาท จำนวน 5 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1พิเ***บุญประ***
2ธั***ประสิทธิสุว***
3ธน***บุ***
4ถั่***ปลด***
5อัศร***ยื***
กล่องความฝัน รางวัลที่2

ผู้โชคดีได้รับรางวัลซัมซุงกาแล็คซี่แท็ปเล็ต A7 จำนวน 4 รางวัล

ลำดับชื่อนามสกุล
1ณ***แขมพ***
2อริณ***ปลด***
3ธน***เงิน***
4ภานุ***ประสิทธิสุว***

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่