แคลเซียม และฟอสฟอรัส
แคลเซียม และฟอสฟอรัส
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
โอเมก้า 3,6,9
โอเมก้า 3,6,9
มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
โปรตีน และ วิตามินบี 2
โปรตีน และ วิตามินบี 2
จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (400 มิลลิลิตร)
จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 2
ผลิตภัณฑ์นม กลิ่นสตอเบอร์รี พาสเจอร์ไรส์
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 6%
วิตามินบี 2 20%
เหล็ก น้อยกว่า 2%
ไอโอดีน 25%
ฟอสฟอรัส 20%
วิตามินเค น้อยกว่า 2%
วิตามินบี 1 2%
แคลเซียม 25%
วิตามินดี 25%
วิตามินบี 12 20%
กรดแพนโทธินิค 10%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ขนาดบรรจุ
200 มล.
200 มล.
200 มล.
200 มล.
400 มล.
400 มล.