วิตามิน บี 2 สูง
วิตามิน บี 2 สูง
ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
แคลเซียมสูง
แคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
วิตามิน บี 12 สูง
วิตามิน บี 12 สูง
มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (185 มิลลิลิตร)
ผลิตภัณฑ์นม พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (เครื่องหมายการค้า โฟร์โมสต์ ยัมมี่ ซิกเนเจอร์)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 6%
วิตามินบี 2 25%
เหล็ก 0%
ฟอสฟอรัส 15%
วิตามินเค 4%
วิตามินบี 1 2%
แคลเซียม 20%
วิตามินบี 12 20%
กรดแพนโทธินิค 10%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ขนาดบรรจุ
946 มล.
946 มล.
2 ลิตร
2 ลิตร