banner_about_us banner_about_us_mobile

ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโฟร์โมสต์
โทร: 02-620-1980
e-mail: Callcenter.foremost@frieslandcampina.com

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 388 ชั้น 6 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2620-1900
แฟกซ์: 0-2273-0214
โรงงานสำโรง
เลขที่ 89/2 หมู่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงใต้ สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 0-2183-2806
โรงงานหลักสี่
เลขที่ 99/ 30 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0-2576-0030

ร่วมงานกับเรา

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาส่งจดหมายการสมัครงานพร้อมกับประวัติในการทำงาน ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบันและใบรับรองผลการศึกษาของตนเอง มาที่ อีเมล : recruitment.foremost@frieslandcampina.com

หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 ชั้น 6 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-620-1900 โทรสาร: 02-620-1988