เงื่อนไข การสะสมพอยท์ แลกของรางวัล

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบทุก 100 บาท จะได้รับ 1 คะแนน
สมาชิกสามารถนำคะแนนที่มีอยู่ไปแลกของรางวัลได้ ผ่าน ‘หมวดรางวัล’ ซึ่งมีของรางวัล 2 ประเภท
ได้แก่ สินค้าของแถม และบัตรกำนัลส่วนลด มูลค่า 15 บาท, 40 บาท, 80 บาท และ 100 บาท

ลูกค้าใหม่จะได้รับคะแนนทันที 80 คะแนนเมื่อสมัครสมาชิก

 • สินค้าที่เป็นของแถมจะไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงขนาดได้
 • บัตรกำนัลส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปโดยไม่มีขั้นต่ำ
 • การคำนวณคะแนนสะสม คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการ
 • คำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่นๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนและสามารถแลกของรางวัลจาก Foremost ได้ ภายหลังจากวันที่บริษัท FrieslandCampina ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนดังกล่าวได้ปรากฏในบัญชีสมาชิกแล้วเท่านั้น
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสะสมคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท FrieslandCampina เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก การสะสมคะแนนและการแลกรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิก 1 บัญชี สามารถแลกคะแนนได้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อเดือน
 • คะแนนสะสมจะไม่สามารถโอนไปยังบัญชีสมาชิกอื่นได้
 • มูลค่าของคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท FrieslandCampina
 • รายการสะสมคะแนนจะมีอายุสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสะสมคะแนน หรือการแลกรับรางวัลให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด