สมัครสมาชิก

แบบสอบถาม

  1. ปัจจุบันคุณให้ลูกของคุณกินนมประเภทใด กรุณาตอบคำถามข้อนี้  2. ปัจจุบันคุณให้ลูกของคุณกินนมยี่ห้อใด กรุณาตอบคำถามข้อนี้


  3. ข้อใดต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญในการเลือกนมสำหรับลูก กรุณาตอบคำถามข้อนี้

  4. คุณซื้อนมสำหรับลูกจากจังหวัดใด กรุณาตอบคำถามข้อนี้


การให้ความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น