ขั้นตอนการแลกของรางวัล

คุณสามารถแลกพอยท์เป็นรางวัลง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

เข้าเว็บไซต์ Foremost Thailand ไปยังบัญชีสมาชิก Foremost Smart Club ของท่าน และกด “แลกของรางวัล”

เลือกของรางวัลหรือคูปองส่วนลดที่ท่านต้องการแลกด้วยคะแนนสะสมที่มี
กดยืนยันรับสิทธิ์ ระบบจะตัดคะแนนสะสมของท่าน
คูปองส่วนลดหรือรางวัลของท่านจะปรากฏอยู่ใน “คูปองของฉัน” พร้อมเรียกใช้ในขั้นตอนการสั่งซื้อครั้งต่อไปได้

สะสมพอยท์ แลกของรางวัล

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ครบทุก 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน​ สมาชิก Foremost Smart Club สามารถนำคะแนนสะสมที่มีอยู่แลกรับส่วนลดและของรางวัล ได้ผ่าน ‘หมวดรางวัล’ ซึ่งมีของรางวัล 2 ประเภท​ ได้แก่ สินค้าของแถม และบัตรกำนัลส่วนลด​

ใช้คะแนน 7 พอยท์ แลกส่วนลด 10 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าใดก็ได้

จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อเดือน

หมดอายุวันที่ : 01 มกราคม 2023

ใช้คะแนน 20 พอยท์ แลกส่วนลด 30 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าใดก็ได้

จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อเดือน

หมดอายุวันที่ : 01 มกราคม 2023

ใช้คะแนน 30 พอยท์ แลกส่วนลด 50 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าใดก็ได้

จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อเดือน

หมดอายุวันที่ : 01 มกราคม 2023

ใช้คะแนน 40 พอยท์ แลกส่วนลด 70 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าใดก็ได้

จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อเดือน

หมดอายุวันที่ : 01 มกราคม 2023

ใช้คะแนน 50 พอยท์ แลกส่วนลด 100 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าใดก็ได้

จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อเดือน

หมดอายุวันที่ : 01 มกราคม 2023

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกรับรางวัล

 • สินค้าที่เป็นของแถมจะไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงขนาดได้
 • บัตรกำนัลส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปโดยไม่มีขั้นต่ำ
 • การคำนวณคะแนนสะสม คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่นๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนและสามารถแลกของรางวัลจาก Foremost ได้ ภายหลังจากวันที่บริษัท FrieslandCampina ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนดังกล่าวได้ปรากฏในบัญชีสมาชิกแล้วเท่านั้น
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสะสมคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท FrieslandCampina เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก การสะสมคะแนนและการแลกรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิก 1 บัญชี สามารถแลกคะแนนได้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อเดือน
 • คะแนนสะสมจะไม่สามารถโอนไปยังบัญชีสมาชิกอื่นได้
 • มูลค่าของคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท FrieslandCampina
 • รายการสะสมคะแนนจะมีอายุสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสะสมคะแนน หรือการแลกรับรางวัลให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด