kid with nutrition love

ในช่วงอายุ 1-3 ปีนั้น เป็นช่วงที่เด็กกำลังเกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้ พัฒนาการด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารภาษา และมีความสนใจในสิ่งรอบตัวเป็นพิเศษ พ่อแม่ส่วนใหญ่จะเกิดความกังวลสำหรับลูกน้อยว่าลูกจะมีพัฒนาการที่ดีและเติบโตได้สมวัยหรือไม่ เพราะการที่เด็กจะเติบโตได้อย่างสมวัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยที่เราสามารถช่วยเสริมพัฒนาการเด็กได้ ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ของเล่นเสริมทักษะเด็ก ของเล่นฝึกสมาธิเด็กด้วยเด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางร่างกาย และสมองรวดเร็วมาก เราสามารถส่งเสริมพัฒนาการสมองลูกให้ถูกเวลาได้ ด้วยหน้าต่างแห่งโอกาส (Window of Opportunity) หรือช่วงเวลาสำคัญของการเรียนรู้สู่สมองลูกที่ “เปิดและปิดในระยะเวลาอันสั้น” หากเด็กได้รับการพัฒนาสมองที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ในขณะที่หน้าต่างแห่งโอกาสยังเปิด คุณพ่อและคุณแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยที่เหมาะสมจะช่วยให้ลูกน้อยสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและนำการเรียนรู้มาต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

โดยในช่วงอายุ 1-3 ปี พัฒนาการที่ควรจะเป็นจะมีดังนี้

พัฒนาการสำหรับเด็กวัย 1 ปี

พฤติกรรมการเลียนแบบ

พฤติกรรมการเลียนแบบ

ท่าทางการแสดงออก

ท่าทางการแสดงออก

การเกาะจับสิ่งของเพื่อลุกขึ้นยืน

การเกาะจับสิ่งของเพื่อลุกขึ้นยืน

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การออกเสียงประโยคสั้นๆ

การออกเสียงประโยคสั้นๆ

พัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2 ปี

เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงและสี

เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงและสี

เริ่มเดินได้ โดยไม่ต้องมีคนช่วย

เริ่มเดินได้ โดยไม่ต้องมีคนช่วย

ชี้ไปที่สิ่งของที่สนใจ

ชี้ไปที่สิ่งของที่สนใจ

พูดเป็นรูปประโยค 2-4 คำ

พูดเป็นรูปประโยค 2-4 คำ

เลียนแบบคำพูดที่เคยได้ยิน

เลียนแบบคำพูดที่เคยได้ยิน

พัฒนาการเด็กช่วงอายุ 3 ปี

สามารถแยกวัตถุจากขนาดและสีได้

สามารถแยกวัตถุจากขนาดและสีได้

ชอบตั้งคำถามสำรวจสิ่งรอบตัว

ชอบตั้งคำถามสำรวจสิ่งรอบตัว

เริ่มเดินหรือวิ่งได้กระโดด 2 ขาได้

เริ่มเดินหรือวิ่งได้กระโดด 2 ขาได้

เดินขึ้นลง บันได

เดินขึ้นลง บันได

มีการแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน

มีการแสดงออกทางอารมณ์ชัดเจน

รู้คำศัพท์ใหม่ประมาณ 50 คำ/วัน

รู้คำศัพท์ใหม่ประมาณ 50 คำ/วัน

เมฆ โฟร์โมสต์

ควรเสริมพัฒนาการในช่วงนี้ด้วย

ของเล่นฝึกพัฒนาการเด็ก 2 ปี ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านสมอง

ของเล่นฝึกพัฒนาการเด็ก 1 ปี เพื่อเสริมพัฒนาการให้สมวัย

สารอาหารจำเป็นต่อร่างกาย

สารอาหารจำพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินซี ธาตุเหล็ก

เสริมพัฒนาการด้านสมอง การเรียนรู้ ความจำ ไหวพริบ

เสริมพัฒนาการด้านสมองการเรียนรู้ ความจำ ไหวพริบ

เสริมพัฒนาการด้านสายตาและระบบประสาท เซลล์ประสาทและระบบสายตาทำงานได้ดี

เสริมพัฒนาการด้านสายตาและระบบประสาทเซลล์ประสาทและระบบสายตาทำงานได้ดี

เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ร่างกายและกระดูกแข็งแรง เติบโตได้สมวัย

เสริมพัฒนาการด้านร่างกายและกระดูกแข็งแรง เติบโตได้สมวัย

นมที่เกี่ยวข้อง

โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369

นมโคแท้ 100%

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Share

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Silver Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 4%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Bronze Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 2%
ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ยินดีด้วย!

คุณได้เลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ

“Gold Member”

เราขอมอบส่วนลดเพิ่มให้ 6%

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

สุขสันต์รับเดือนเกิด

Happy Birthday!

ให้เดือนเกิดของคุณเป็นเดือนพิเศษ!

รับเลย! คูปองส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อครบ 1,500 บาท

ตรวจสอบคูปองส่วนลดของคุณได้ที่