DDP content 1 Hero bannerV2

โฟร์โมสต์ ชวนพ่อแม่ลูกรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์ “พบผู้เชี่ยวชาญ เสริมพัฒนาการให้ตรงจุด”

         คุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบกันดีว่าช่วงเวลาของพัฒนาการเด็ก 3 ขวบ ควรให้ความใส่ใจกับการเสริมพัฒนาการทางร่ายกายและสมอง เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การเจริญเติบโตของลูกอย่างสมบูรณ์แบบ คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ควรได้รับคำแนะนำดีๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่จะช่วยส่งผลให้เด็กฉลาด สมองดี แข็งแรง และเติบโตสมวัย ในทุกมิติ 


         โดย โฟร์โมสต์ ได้จับมือกับ อมรินทร์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ รวมถึงคุณหมอ นักวิชาการและนักโภชนาการชั้นนำ จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวช้อ “พบผู้เชี่ยวชาญ เสริมพัฒนาการให้ตรงจุด” เพื่อสื่อให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจตลอด 60 ปีของโฟร์โมสต์ จากผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมกับวัยเด็กอย่างมีคุณภาพ ในราคาที่ผู้บริโภคเอื้อมถึงควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงเกินร้อย 


         ปัจจุบันนี้คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่มีทางเลือกอนาคตให้ลูกมากขึ้น เช่นเดียวกับการเลือกนม โฟร์โมสต์ หากต้องการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านให้ลูกน้อยเติบโตสมวัย ควรเลือก “นมโคแท้ 100%” (Foremost 100% Cow Milk) คุณภาพสูงมาตรฐานสากล ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติ ทั้ง โปรตีน แคลเซียม โอเมก้า 369 และวิตามินบี 2, 5,12  และเมื่อต้องการส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของลูกอย่างเต็มขั้น ควรเลือกนมที่อุดมไปด้วย DHA ปริมาณสูง 5 เท่า หรือ 11.25 มิลลิกรัม ที่มีอยู่ใน “นมโฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์” (Foremost Omega Gold) เพราะมีส่วนช่วยพัฒนาสมอง พร้อมอุดมไปด้วยโอเมก้า 369 วิตามินเอ ซี อี ดี และแคลเซียม เพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้ ให้ลูกน้อยก้าวไปได้ไกลเป็น โดยมีคุณ ณวิภาดา อัตศรัณย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูลดีของการดื่มนมโฟร์โมสต์
 

 

DDP content 1 (3)

 

เข้าใจกลไก “สมอง” เสริมพัฒนาการลูกให้ตรงจุด

     เซลล์สมองของเด็กจะพัฒนาได้ดีเมื่อถูกกระตุ้นหรือใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เซลล์ที่ไม่ถูกใช้งานจะฝ่อลงและถูกทำลายไปในที่สุด ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจกิจกรรมในชีวิตประจำวันของลูกเป็นพิเศษ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุดังนี้ 

     อายุ 1 ปี คุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมพัฒนาการตามที่ลูกต้องการได้อย่างเหมาะสมและเล่นกับลูกผ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัว


     อายุ 2 ปี ช่วยเสริมพัฒนาการให้ลูกช่วยเหลือตนเอง ด้วยการให้ฝึกกินอาหารเอง เดินเอง ช่วยเหลือตนเองเท่าที่ทำได้ รวมถึงปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ผ่านกิจกรรมและการเล่น


     อายุ 3 ปี เมื่อลูกช่วยเหลือตนเองได้แล้ว เริ่มฝึกให้ลูกช่วยเหลือพ่อแม่ มีส่วนร่วมกับกิจวัตรประจำวันมากขึ้น 
โดยอย่าปล่อยเวลาให้วิวัฒนาการของเด็กต้องสูญเปล่า เพราะช่วงอายุ 1-3 ปี เซลล์สมองและเครือข่ายการทำงานนับแสนล้านเซลล์จะถูกสร้างขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นจะลดลงเรื่อยๆ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ให้คำแนะนำ

 

“เลี้ยงลูกเชิงบูรณาการ” เคล็ดลับติวเข้มของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ 

องค์ประกอบของการเลี้ยงลูกยุคใหม่ให้เติบโตอย่างมีพัฒนาการที่สมวัยนั้น ต้องใช้ 3 ปัจจัยมาบูรณาการร่วมกัน 

     ปัจจัยแรก “การเลี้ยงดูที่ดี” คุณพ่อคุณแม่สามารถมีส่วนช่วยเสริมสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่ดีให้กับลูกได้ ดดยพาลูกไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

     ปัจจัยสอง “พื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” คุณพ่อคุณแม่ควรมีเวลาให้กับลูกเสมอ ต้องเป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสที่จะเลือกแนวทางของตัวเอง รวมไปถึงสนับสนุนให้ลูกได้ทำกิจกรรมตามความสนใจ และคอยแนะแนวทางในการทำกิจกรรมนั้นอย่างถูกวิธี แม้แต่กิจกรรมง่ายๆ อย่าง การเล่นก่อกองทราย ก็ถือเป็นการส่งเสริมทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ 

     ปัจจัยสุดท้าย “การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก” ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมใดๆ กับลูก คุณพ่อคุณแม่ก็ควรแสดงให้ลูกได้เห็นถึงความรักความอบอุ่น ความมีระเบียบวินัย สนับสนุนให้เขาได้เรียนรู้วิธีการตัดสินใจอย่างถูกวิธีด้วยตนเอง และพร้อมที่จะสอนลูกให้ฉลาดหรือส่งเสริมให้ลูกเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวุฒิ เชยประเสริฐ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเวชธานี และเจ้าของเพจ “เลี้ยงลูกตามใจหมอ” ผู้ให้คำแนะนำ 
 

 

DDP content 1 (2)

 

ถอดรหัส “อัจฉริยภาพ” ของลูกน้อยที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบ


     คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าเด็กทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดคำนวณ ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี ซึ่งอาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันไป โดยความสามารถพิเศษเหล่านี้เกิดมาจากความชอบและความสนใจส่วนตัวของเด็กแต่ละคน


     ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกให้มากที่สุด หมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูก เช่น ในช่วงที่ลูกมีเวลาว่าง ลูกมักจะหยิบจับอะไรมาเล่นด้วยตนเองบ้าง หรือให้ความสนใจกับอะไรมากเป็นพิเศษ พร้อมทั้งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำแบบทดสอบ วิเคราะห์ระดับอัจฉริยภาพในแต่ละด้านของเด็ก จะได้สนับสนุนและต่อยอดความสามารถของเขาให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต แต่ไม่ควรจะเน้นสนับสนุนด้านนั้นเพียงอย่างเดียว ควรสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ อย่างน้อย 2-3 ด้าน เนื่องจากกิจกรรมในแต่ละด้านนั้นจะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมโยงกัน และสามารถนำความรู้มาบูรณาการใช้ร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข นักวิชาการด้านพัฒนาการและการศึกษาเด็ก อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ให้คำแนะนำ

“โภชนาการ” รากฐานสู่พัฒนาการที่ดีของลูกน้อย


     ในช่วง 3 ปีแรก สมองของเด็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งในขณะนอนหลับ เพราะฉะนั้นโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อลูกอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ต้องได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ทั้งข้าว ไข่ไก่ ปลาทะเล ผักผลไม้ต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม 3 มื้อต่อวัน เพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมองอย่างสมวัย และควรเสริมด้วยอาหารว่าง 2-3 มื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนมพร้อมดื่มที่อุดมไปด้วยสารอาหารจำเป็นต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมอง ไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ DHA และโอเมก้า 369 แคลเซียม วิตามินดี

 
     โดยนมพร้อมดื่มในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาและวิจัยให้มีความหลากหลาย สะดวก และในบางชนิดมีการเสริมสารอาหารต่างๆ อีกด้วย ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรอ่านฉลากโภชนาการให้เป็น เพื่อให้มั่นใจว่าลูกน้อยจะได้รับสารอาหารที่เหมาะสม และควรหาเทคนิคหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในแต่ละมื้ออาหาร ซึ่งจะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่สนุก


     อาจารย์แววตา เอกชาวนา นักโภชนาการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้ให้คำแนะนำ
คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่อย่าลืมนำคำแนะนำต่างๆ ของคุณหมอ นักวิชาการและนักโภชนาการไปปรับใช้กับลูกในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยให้ตรงจุด เลือกดื่ม โฟร์โมสต์ นมโคแท้ 100% คุณภาพเกินร้อยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน หรือเลือกดื่ม โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมองอย่างเต็มขั้น
 

 

DDP content 1 (1)