โฟร์โมสต์ PROTEIN+

โปรตีนสูง แคลเซียมสูง

ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และ เจริญเติบโตอย่างเต็มที่

นมโฟร์โมสต์ โปรตีน พลัส

/

ช่วยเสริมความแข็งแรงและการเจริญเติบโต ให้มากกว่าโปรตีนทั่วไปด้วยโปรตีนเวย์และ 2 โปรตีนคุณภาพ

สารอาหาร1

เวย์โปรตีนถูกย่อยและดูดซึมเร็ว ช่วยให้ซ่อมแซมและเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สารอาหาร2

เคซีนโปรตีนช่วยรักษาสมดุลของโปรตีนในร่างกายและส่งผลให้อัตราการสลายโปรตีน ในร่างกายตามธรรมชาติจะลดลงในระยะยาว

สารอาหาร3

แคลเซียมสูง ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความแข็งแรงแบบกระดูก

โภชนาการ1 โภชนาการ1

Foremost Protein

กลุ่มยูเอชที 180 มล.