icon_1
มีเวย์และเคซีน 2 โปรตีนจากธรรมชาติ
icon3
แคลเซียมสูง
แคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (180 มิลลิลิตร)
โฟร์โมสต์ โปรตีนพลัส รสจืด
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 2%
วิตามินบี 2 20%
เหล็ก 0%
วิตามินบี 12 15%
แมกซีเนียม 8%
วิตามินบี 1 2%
แคลเซียม 35%
ฟอสฟอรัส 25%
กรดแพนโทธินิค 15%
สังกะสี 6%

โปรตีน 7.3 กรัม : เวย์โปรตีน 0.4 กรัม,เคซีนโปรตีน 6.9 กรัม

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ขนาดบรรจุ
180 มล.
180 มล.