วิตามิน บี 2 สูง
วิตามิน บี 2 สูง
ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
แคลเซียมสูง
แคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
วิตามิน บี 12 สูง
วิตามิน บี 12 สูง
มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (185 มิลลิลิตร)
ผลิตภัณฑ์นม พาสเจอร์ไรส์ รสกาแฟ (เครื่องหมายการค้า โฟร์โมสต์ ยัมมี่ ซิกเนเจอร์)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 30%
วิตามินบี 2 50%
เหล็ก 0%
กรดแพนโทธินิค 45%
วิตามินอี 35%
ไอโดดีน 30%
แมงกานีส 25%
แมกนิเซียม 6%
วิตามินบี 1 35%
แคลเซียม 20%
วิตามินบี 12 50%
วิตามินบี 6 35%
วิตามินดี 30%
ไนอะซีน 30%
ฟอสฟอรัส 15%
สังกะสี 4%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ขนาดบรรจุ
185 มล.
185 มล.
380 มล.
380 มล.