วิตามินบี 12 สูง
วิตามินบี 12 สูง
มีส่วนช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมอง
วิตามินบี 2 สูง
วิตามินบี 2 สูง
ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
แคลเซียมสูง
แคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
ฟอสฟอรัสสูง
ฟอสฟอรัสสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
ไอโอดีนสูง
ไอโอดีนสูง
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมน ไทรอยด์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต และพัฒนาของร่างกายและสมอง
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด ( 200 มิลลิลิตร)
จํานวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1
คุณค่าโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด70 กิโลแคลอรี ( พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี )
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 0%
วิตามินบี 2 20%
เหล็ก 0%
ไอโอดีน 25%
กรดแพนโทธินิค 20%
วิตามินบี 1 4%
แคลเซียม 30%
วิตามินบี 12 50%
ฟอสฟอรัส 20%
ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%
ไขมันอิ่มตัว 0 ก. 0%
โคเลสเตอรอล 10 มก. 3%
โปรตีน 7 ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 10 ก. 3%
ใยอาหาร 0 ก. 0%
น้ำตาล 10 ก.
โซเดียม 90 มก. 5%
โพแทสเซียม 350 มก. 10%

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวันสําาหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ขนาดบรรจุ
400 มล.
400 มล.
946 มล.
946 มล.
2 ลิตร
2 ลิตร