วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

รอยัลฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 19,244 คน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี และ เบลเยี่ยม โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายแก่ผู้บริโภคนับล้านคนทั่วโลกมานานกว่า 145 ปี เราเป็นบริษัทระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริกา และประเทศในตะวันออกกลาง ฟาร์ม โรงงาน และผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกมาอย่างยาวนาน

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์เป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคในประเทศไทยให้ความไว้วางใจในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงและการให้บริการที่เป็นเลิศกับสังคมไทยมากว่า 60 ปี และโฟร์โมสต์ยังเป็นตราสินค้าที่โดดเด่นของกลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย เริ่มจากการที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายไอศกรีมและนมคืนรูปที่โรงงานหลักสี่ในปี พ.ศ. 2499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 บริษัทเพิ่มสายการผลิตนมข้นหวานและนมข้นจืดที่โรงงานสำโรง และผลิตเพื่อการส่งออกไปยังประเทศในแถบทวีปเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และลาว ในปี พ.ศ.2521 ในปี พ.ศ.2527 บริษัทเริ่มจำหน่ายนมพร้อมดื่มสำเร็จรูป UHT ตามด้วยนมเปรี้ยวพร้อมดื่มสำเร็จรูป UHT ในปี พ.ศ.2532 และในปี 2535 บริษัทได้ขายธุรกิจไอศกรีมเพื่อที่จะให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นมอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายในรูปแบบ นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ของฟรีสแลนด์คัมพิน่าคือการเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ประสบความสำเร็จ มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม

ค่านิยมขององค์กร: 

          แนวทางการดำเนินการร่วมกัน (การสร้างความชัดเจน เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะเดียวกัน)

          รู้และรับผิดชอบ (จิตสำนึกในการทำงาน)

          การลงมือทำ (การเติบโตของบุคลากรและธุรกิจ)

นมโคแท้100% โฟร์โมสต์ ฟาร์มโคนม