ประวัติความเป็นมาของฟรีสแลนด์คัมพิน่า

ฟรีสแลนด์ คือพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งรู้จักกันดีในด้านทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบสุดสวย ท้องฟ้าสีครามสดใส และฝูงโคพันธุ์ฟรีเซียนที่สมบูรณ์ ส่วน คัมพิน่า เป็นชื่ออีกย่านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และทุ่งหญ้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งขึ้นโดยชาวโรมันเมื่อ 20 ศตวรรษมาแล้ว ทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้จึงกลายเป็นฟาร์มอีกแห่งหนึ่งที่สามารถผลิตนมโคอันดับต้นๆ ของโลก

ย้อนกลับไปเมื่อปี 1871 เกษตรกรได้ร่วมมือกันสร้างชุมชนขึ้นโดยมีพันธะสร้างฟาร์มโคนมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้น เราเติบโตอย่างแข็งแรงต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันนี้เรามีเกษตรกรเลี้ยงโคนมกว่า 19,000 คนในประเทศ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และเบลเยี่ยม บางคนอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ แม้แต่รุ่นทวดก็ยังมี เราจึงเรียกชุมชนของเราว่า ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเกษตรกรเหล่านี้เป็นเจ้าของและดูแลสหกรณ์ร่วมกัน

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าเป็นหนึ่งในสหกรณ์โคนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนเกษตรกรที่ร่วมถือหุ้นกว่า 19,000 ราย ที่จัดจำหน่ายสินค้าที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารให้แก่ผู้บริโภคกว่าพันล้านคนทั่วโลก

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอัมเมอร์ฟอร์ตประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้เริ่มขยายตลาดทางเอเชียด้วยแบรนด์อย่างโฟร์โมสต์ ฟริสเชี่ยนแฟลก อลาสก้ามิลค์ และ ดัตช์เลดี้ ได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ จากนมวัวที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 145 ปี เพื่อผลิตนมที่มีคุณภาพและให้สมาชิกครอบครัวทุกคนสุขภาพแข็งแรงมาเป็นเวลานาน

ภูมิความรู้นี้ได้ถูกถ่ายทอดสู่ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย ซึ่งเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายนม “โฟร์โมสต์” ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 60 ปี นอกจากโฟร์โมสต์จะเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อน้ำนมดิบรายใหญ่จาก สหกรณ์โคนมไทยกว่า 137 ล้านลิตรต่อปี แล้วเรายังมีการส่งเสริมเกษตรกรโคนมชาวไทย เพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดการฟาร์มและโคนมจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่ฟาร์มโคนมกว่า 4,000 ฟาร์มในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง