โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ Foremost omega gold โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ Foremost omega gold
เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทและสมอง
ด้วย DHA สูงสุด 11.25 มก.
เพื่อการเรียนรู้ของลูกน้อยที่ก้าวไปได้ไกลขึ้น
รู้หรือไม่?
ช่วง 1-3 ขวบ จะเป็นช่วงวัยที่มีการสร้างเซลล์สมองอย่างรวดเร็วที่สุดซึ่งจะ มีการเชื่อมโยงของเซลล์สมองประมาณ 1,000 ล้านล้านเซลล์และมีความไว ต่อสิ่งต่างๆมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า ดังนั้นการส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็กในช่วงวัยนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมระยะยาวต่อการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านอารมณ์ สติปัญญา จิตใจ และการเรียนรู้
ประสานคุณค่าของ วิตามิน A, C
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
- วิตามิน A ช่วยในการมองเห็น
- วิตามิน C ช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
DHA สูงสุด 5 เท่าหรือ 11.25 มิลลิกรัม
สารอาหารสำคัญ เพื่อพัฒนาการ
สมองและการมองเห็น ที่ร่างกาย
สร้างเองไม่ได้
พร้อมคุณค่า Calcium และ วิตามิน D
ช่วยพัฒนาร่างกายอย่างเต็มที่
- Calcium ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
- วิตามิน D ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส
DHA สูงสุด 5 เท่าหรือ 11.25 มิลลิกรัม
สารอาหารสำคัญ เพื่อพัฒนาการสมองและ
การมองเห็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้
ประสานคุณค่าของ วิตามิน A, C
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
- วิตามิน A ช่วยในการมองเห็น
- วิตามิน C ช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
พร้อมคุณค่า Calcium และ วิตามิน D
ช่วยพัฒนาร่างกายอย่างเต็มที่
- Calcium ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
- วิตามิน D ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส
พร้อมโอเมก้า 369
อีก 3สารอาหารสำคัญเพื่อพัฒนาการสมอง
โอเมก้า 3 ช่วยผลิต DHA ทำให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
โอเมก้า 6 ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย
โอเมก้า 9 ช่วยในการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
เติมเต็มคุณค่าสารอาหารสมอง ให้ลูกน้อยเรียนรู้และก้าวไปได้ไกลขึ้น
ด้วยโฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์
นวัตกรรมคุณค่าอาหารเพื่อพัฒนาการสมองจาก
คิดค้นวิจัย และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมโดยนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็กกว่า 320 คน ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตนมที่มีมายาวนานกว่า 140 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ของโฟร์โมสต์ โอเมก้า มีคุณภาพที่ดีที่สุด เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กและทุกช่วงวัย