เพื่อพัฒนาการ
หลากด้านของลูกน้อย

เพราะเราใส่ใจในการเก็บคุณค่า
สารอาหารใน โฟร์โมสต์ รสจืด นมโคแท้ 100%
ครบทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐาน

img Gold Standard
คุณค่าสารอาหารนมโฟรโมสต์ อาหารเสริมแคลเซียมและบำรุงสมองของเด็ก

พัฒนาฟาร์มโคนมคุณภาพ
ร่วมกับเกษตรกร

ตรวจสอบคุณภาพกว่า
100 ขั้นตอน

แข็งแรงสมวัย

แข็งแรงสมวัย

กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด และโปรตีน จำเป็นต่อการเจริญ เติบโตและช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอของ ร่างกาย
เรียนรู้รวดเร็ว

เรียนรู้เร็ว

โอเมก้า 369 วิตามิน บี12 มีส่วนช่วยในการ ทำงานของระบบประสาทและบำรุงสมอง
ฟันสวย

ฟันสวย

แคลเซียมสูง มีส่วนช่วยใน กระบวนการ เสริมสร้างกระดูก และฟันที่แข็งแรง
สูง

สูง

แคลเซียมสูง แคลเซียมมีส่วนช่วย ในกระบวนการ เสริมสร้างกระดูกและ เสริมการเจริญเติบโต ของร่างกาย
เปี่ยมพลัง

เปี่ยมพลัง

วิตามิน บี2 และ บี5 ช่วยให้ร่างกายได้ พลังงานจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

โฟร์โมสต์ นมโคแท้ 100% ผลิตด้วยความใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนเพื่อพัฒนานม ที่มีคุณภาพ น้ำนมที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ และคงคุณค่าสารอาหารธรรมชาติได้มากกว่า นมทั่วไปโดยเฉพาะวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“น้ำนมโคที่มีคุณภาพสูง คือน้ำนมที่มีคุณค่าอาหาร โปรตีน แคลเซียม วิตามิน และแร่ธาตุตามธรรมชาติครบถ้วน นอกจากนี้ยังต้องมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำ ซึ่งปริมาณ จุลินทรีย์ปนเปื้อนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของโซมาติกเซลล์ (Somatic cell) ที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว และเซลล์เยื่อบุผิวภายในเต้านมของแม่วัว จะเป็นตัวบ่งบอก ภูมิต้านทานในร่างกายของวัว ถ้าวัวแข็งแรงก็จะมีโซมาติกเซลล์ต่ำให้น้ำนมคุณภาพดีมี จุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำนั่นเอง”