ส่วนใหญ่เรามักเข้าใจว่าโปรตีนทำหน้าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ต่างๆในร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยหน่วย ย่อยๆ ที่เรียกว่า”กรดอะมิโน” และมีประโยชน์แก่ร่างกายมหาศาล ได้แก่

ช่วงวัยกับปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับ

ปริมาณโปรตีนในแต่ละช่วงวัยที่ควรได้รับ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและกิจกรรม รวมถึงปริมาณ เพียงพอต่อการนำไปใช้ ซึ่งโปรตีนมีประโยชน์และสำคัญต่อทุกช่วงวัย ควรได้รับอย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและร่างกายให้แข็งแรง