เวย์ เป็นโปรตีนที่มีการย่อยและถูกดูดซึมเร็ว ทำให้กรด อะมิโนในเลือดเพิ่มขึ้น มีผลให้การสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อสูง ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างการเจริญเติบโตของ กล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่โปรตีนเวย์ จะถูกย่อยและดูดซึมเร็ว ทำให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนเร็ว เวย์จึงอยู่ในร่างกายได้ไม่นาน ทำให้ต้องได้รับ โปรตีนเคซีน ควบคู่กันไปด้วย
เคซีน เป็นโปรตีนที่ถูกร่างกายค่อยๆนำไปใช้ ทำให้ระดับ กรดอะมิโนในเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น เวลานาน ส่งผลให้ลดอัตราการสลายโปรตีนของร่างกายได้ใน ระยะยาว

  • มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้
  • ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  • ให้กรดอะมิโนในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและกล้ามเนื้อ

  • มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้
  • ถูกร่างกายดูดซึมและนำไปใช้อย่างช้าๆ
  • ให้กรดอะมิโนในเลือดเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน
  • ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและกล้ามเนื้อ
“แม้ว่าในแต่ละวันเราจะได้โปรตีนอาหารต่างๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับปริมาณ โปรตีนอย่างเพียงพอต่อร่างกาย ดังนั้นควรเสริมโปรตีนคุณภาพจากธรรมชาติ ด้วย โปรตีนเวย์และโปรตีนเคซีน จากนมโฟร์โมสต์ โปรตีนพลัส ควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยเสริมสร้าง กล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายให้มีประสิทธิภาพเต็มที่”