ดีเอชเอ
ดีเอชเอ
ดีเอชเอ 3.4 มก. ต่อ 1 กล่อง
โอเมก้า 3 (กรดไลโนลีนิก)
โอเมก้า 3 (กรดไลโนลีนิก)
80 มก. ต่อ 1 กล่อง
กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด
กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด
รวม 1,808 มก. /180 มล.***
โอเมก้า 6 (กรดไลโนลีอิก)
โอเมก้า 6 (กรดไลโนลีอิก)
560 มก. ต่อ 1 กล่อง
สฟิงโกไมอีลิน
สฟิงโกไมอีลิน
3.6 มก. ต่อ 1 กล่อง
โอเมก้า 9 (กรดโอลีอิก)
โอเมก้า 9 (กรดโอลีอิก)
1,800 มก. ต่อ 1 กล่อง
วิตามินบี 1 สูง
วิตามินบี 1 สูง
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
วิตามินบี 12 สูง
วิตามินบี 12 สูง
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง
โฟเลตสูง
โฟเลตสูง
มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงตามปกติ
แคลเซียมสูง
แคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
เหล็กสูง
เหล็กสูง
มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกบินตามปกติ
วิตามินเอสูง
วิตามินเอสูง
มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น
วิตามินดีสูง
วิตามินดีสูง
มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส
วิตามินบี 6 สูง
วิตามินบี 6 สูง
มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท
วิตามินซี
วิตามินซี
มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
ไอโอดีนสูง
ไอโอดีนสูง
มีส่วนช่วยในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์และการทำงานของไทรอยด์ตามปกติ
วิตามินอี สูง
วิตามินอี สูง
มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
ข้อมูลโภชนาการ
โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 รสช็อกโกแลต
หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (180 มิลลิลิตร)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*
วิตามินเอ 25%
วิตามินบี 2 25%
เหล็ก 35%
วิตามินดี 45%
ไอโอดีน 35%
โฟเลต 25%
กรดแพนโทธินิค 20%
วิตามินซี 10%
แมงกานีส 8%
แมกนนีเซียม 6%
วิตามินบี 1 50%
แคลเซียม 25%
วิตามินบี 12 50%
วิตามินอี 35%
วิตามินบี 6 30%
วิตามินเค 25%
ฟอสฟอรัส 15%
ไนอะซิน 10%
สังกะสี 6%
ไบโอติน 2%
ดีเอชเอ 3.40 มก./ 180 มล.
สฟิงโกไมอีลิน 3.60 มก./ 180 มล.
โคลีน 18 มก./ 180 มล.
ทอรีน 7 มก./ 180 มล.
โอเมก้า 3 (กรดไลโนลีนิก) 80 มก./ 180 มล.
โอเมก้า 6 (กรดไลโนลีอิก) 560 มก./ 180 มล.
โอเมก้า 9 (กรดโอลีอิก) 1,800 มก./ 180 มล.

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

*ดีเอชเอเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับสูตรอ้างอิง, ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที รสช็อกโกแลต (เครื่องหมายการค้าโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369) มี DHA 3.40 มก. ต่อ 180 มล. ผลิตภัณฑ์นมรสช็อกโกแลตยูเอชที (เครื่องหมายการค้าโฟร์โมสต์ คิด) มี DHA 2.55 มก. ต่อ 180 มล.
**โอเมก้า 3 2 เท่า เมื่อเทียบกับสูตรเดิม, ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีรสช็อกโกแลต (เครื่องหมายการค้าโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369) มีโอเมก้า 3 80 มก. ต่อ 180 มล. ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีรสช็อกโกแลต (เครื่องหมายการค้าโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369) สูตรเดิมมีโอเมก้า 3 40 มก. ต่อ 180 มล.
***ปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด/180 มล. ฮิสทิดีน 72.9 มก.; ไอโซลิวซีน 162.9 มก.; ลิวซีน 435.6 มก.; ไลซีน 327.6 มก.; เมไทโอนีน 181.8 มก.; ฟีนิลอะลานิน 205.2 มก.; ทรีโอนีน 160.0 มก.; ทริปโตเฟน 25.9 มก.; วาลีน 235.8 มก.

ขนาดบรรจุ
85 มล.
85 มล.